Wirtualne Dni Otwarte Akademii Rzecznika Finansowego już niedługo!

Wirtualne Dni Otwarte Akademii Rzecznika Finansowego już niedługo! 

Najbliższe spotkanie odbędzie się już 13 maja 2024 r. o godzinie 14:00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg3ZjAyZDAtMGQwNi00ZWY1LWEyOWItOWRiMmYxN2JiODNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238fd0749-b0f3-43df-8463-d81b37eabdd8%22%2c%22Oid%22%3a%22103a6571-7cd0-4082-a0b2-eaece2dcc79e%22%7d

 

W trakcie naszych Wirtualnych Dni Otwartych odpowiemy na Wasze pytania dotyczące organizacji Akademii, czyli systemu praktyk studenckich, składającego się z dwóch zasadniczych elementów:

wykładów i konwersatoriów na temat funkcjonowania systemu ochrony klientów rynku finansowego, pracy w grupach nad konkretnymi sprawami pod okiem specjalistów z Biura Rzecznika Finansowego. 

 

Przypominamy, że przykładowe tematy zajęć w ramach praktyk, które mogą Was zainteresować, to:

- Rzecznik Finansowy w systemie organów ochrony praw jednostki

- Wprowadzenie do problematyki instrumentów finansowych

- Rynek bankowy: aktualne wyzwania

- Prawa klienta rynku bankowo-kapitałowego

- Prawa klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego

- Teoria alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) – jako wprowadzenie do pozasądowych metod rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

- Trendy w zakresie prawnych regulacji chroniących interesy konsumentów

- Orzecznictwo sądów krajowych i europejskich w zakresie prawa konsumenckiego

- Ekonomia behawioralna i finanse behawioralne

- Sztuczna inteligencja i nowe technologie a ochrona praw konsumentów na rynku finansowym

- Postępowania sankcyjne i kary nakładane przez Rzecznika Finansowego

...i wiele innych! 

Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej o fascynującym świecie finansów i praw konsumentów! 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres: akademia@rf.gov.pl w terminie do 17 maja 2024 r.