Ważny komunikat!

Zarządzeniem Rektora UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wydarzenia naukowe, sportowe, artystyczne oraz korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej od 12 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku.

Celem uzupełnienia informujemy wszystkich studentów, pracowników badawczo-dydaktycznych oraz pracowników niebędących nauczycielami do załatwiania spraw bieżących korespondencyjnie, telefonicznie lub e-mailowo. Informujemy, że przedłużanie legitymacji będzie możliwe od 30 marca br.