Warsztaty jurydyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach jurydycznych!

Za czynne uczestnictwo w warsztatach studenci otrzymają certyfikat oraz pisemne usprawiedliwienie nieobecności na trwających w tym czasie zajęciach. Zapisy trwają do 25 marca. Ilość miejsc: 30 osób na każdy warsztat. Decyduje kolejność zgłoszeń!