Warsztaty jurydyczne

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. Warszatów jurydycznych oraz do wysłuchania wywiadu z dr Krystyną Ziółkowską.

Otwórz