VI OKN Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego "Wspieranie małżeństwa i rodziny w ustawodawstwie państwowym i kościelnym"

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego "Wspieranie małżeństwa i 
rodziny w ustawodawstwie państwowym i kościelnym", która odbędzie się 23 
maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie.

Program konferencji - pobierz