VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego pt. "Dziecko pod ochroną Prawa"

Katedra Postępowania Karnego i Prawa Wykonawczego, Katedra Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej oraz Katedra Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wraz z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mają zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolską Konferencję Prawa Procesowego pt. DZIECKO POD OCHRONĄ PRAWA, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie (ul. Dybowskiego 11).

Celem konferencji jest analiza norm prawnych oraz praktyki w zakresie ochrony praw dzieci w różnych systemach prawnych, a także wskazanie na różne legislacyjne rozwiązania, które będą stanowiły wnioski de lege ferenda w zakresie prawnej ochrony małoletnich.

Swój udział w konferencji zapowiedzieli:
- Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Senatu RP
-  Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Poseł na Sejm RP
- Zbigniew Babalski, Poseł na Sejm RP
- Robert Gontarz, Poseł na Sejm RP
- Bogusława Orzechowska, Senator RP
- Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski
- Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 15.03.2020 r. na adres: konferencja2020uwm@wp.pl
Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 20.03.2020 r.

Przewidujemy - do końca 2020 r. - wydanie publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji (20 pkt). Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 30.06.2020 r.  Organizatorzy nie przewidują wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.

Opłata za udział w konferencji wynosi:

- 100 zł dla studentów i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), publikację materiałów w Kortowskim Przeglądzie Prawniczym

- 350 zł dla pozostałych osób i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), publikację materiałów w Wydawnictwie UWM.

Koszty dojazdu Prelegent pokrywa we własnym zakresie. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony po otrzymaniu tematyki wszystkich referatów. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom pisemnie w późniejszym terminie.

Dane kontaktowe:
dr Justyna Krzywkowska
tel. +48 784 548 237
konferencja2020uwm@wp.pl

mgr Maciej Mikołajczyk
tel. +48 690-989-980
konferencja2020uwm@wp.pl