VI Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Stan Badań.

Katedra Historii i Ustroju Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Katedra Katedra dejín štátu a práva na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

wraz z Archiwum Uniwersyteckim UWM,

przy współudziale kół naukowych (Studenckie Koło Naukowe Prawików Kanonistów, Koło Naukowe Prawno-Historyczne)

serdecznie zapraszaja na   

VI Ogólnopolską Konferencję Ochrony Dóbr Kultury. Stan Badań.

która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. (środa) na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie


Celem konferencji jest analiza obecnych norm prawnych oraz ich realizacja w praktyce w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury oraz wskazania jakie powinny być w przyszłości unormowania prawne, aby dziedzictwo kulturowe zachowywane było dla następnych pokoleń. Podstawą do analizy jest ukazanie aktualnego stanu badań i wskazanie postulatów.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej interdyscyplinarnej debaty: prawników, administratywistów, specjalistów nauki o bezpieczeństwie, archiwistów, muzealników, historyków, historyków sztuki, konserwatorów i kulturoznawców.