Sukces WPiA. Otrzymaliśmy 600 tysięcy złotych na rozwój Naszego Wydziału.

Jednym z priorytetów obecnego kierownictwa WPiA jest poszukiwanie obszarów rozwoju Wydziału i jednoczesne zapewnienie możliwości finansowania Naszych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych.

Dzięki wysiłkom i inicjatywie dr hab. Jakuba Ziętego, prof. UWM,  Prodziekana ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego przy dużej pomocy Centrum Innowacji i Transferu Technologii udało się uzyskać zgodę NCBiR na ujęcie  ramach realizowanego projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” działań związanych z rozwojem potencjału dydaktycznego nowego kierunku Kryminologia.

Kwota jaką, dzięki współpracy udało się uzyskać to ponad 600 tysięcy złotych. Będą to prawdopodobnie największe środki jakie w swojej dwudziestoletniej działalności Wydział uzyskał na aparaturę badawczą służącą realizacji działalności dydaktycznej. Jeszcze raz warto podkreślić, że pozyskanie nowego źródła finansowania nie byłoby możliwe bez ogromnej pomocy pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM Pani Zofii Możeluk, Magdalenie Zawiszy i Andrzejowi Przeradzkiemu, którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować.

Kwota 600 tysięcy złotych pozyskana dzięki aktywnej współpracy WPiA UWM i CIiTT UWM zostanie wydatkowana na rozwój nowoczesnej infrastruktury naukowej. Dzięki tym środkom w strukturze Wydziału zostanie rozbudowana nowoczesna pracownia „Laboratorium Kryminalistyczne”, którego kierownikiem jest dr. hab. Denis Sołodov, prof. UWM.

Laboratorium zostanie doposażone w sprzęt komputerowy wraz z specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzeniami, które umożliwią prowadzenie zaawansowanych badań w obszarze cyberprzestępczości, zjawisk z zakresu patologii społecznych obecnych w Sieci,  dowodów cyfrowych oraz analizy informacji. Zasoby pracowni umożliwią przede wszystkim podniesienie atrakcyjności procesu dydaktycznego.