Spotkanie informacyjne - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Serdecznie zapraszamy

na

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

poświęcone roli Służby Kontrwywiadu Wojskowego w systemie bezpieczeństwa państwa,

specyfice funkcjonowania Służby, wykonywanym zadaniom oraz zasadom rekrutacji do Służby

 

 które odbędzie się

15 marca 2023 r.

w godz. 11.30-13.00

w Auli Karmazynowej

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego 

ul. Dybowskiego 11