Seminarium Online - Koło Prawa Inwestycyjnego

Szanowni Państwo
 
Koło Prawa Inwestycyjnego działające przy Katedrze Prawa Finansowego i prawa Podatkowego
 
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium naukowe pt.

Tax law amendments in times

of crises to limit public debts

 

które odbędzie się 20.10.2023 (piatek) w godz. 13.00-14.00 

w formie Online

 

 

 

Chętnych studentów proszę o zapisanie się mailowo na adres 

michal.radvan@law.muni.cz  

 

podając w tytule maila : Konferencja 20.10.2023

Maila można napisać po polsku lub po angielsku

 

w ramach seminarium prelekcje wygłoszą:

 

Anna Románová Vartašová (Faculty of Law, UPJŠ in Košice, SK)

Gábor Hulkó (Faculty of Law, Széchenyi István University, Gyor, HU)

Michał Mariański (Facuty of Law, UWM, Olsztyn, PL)

 

Michal Radvan (Faculty of Law, Masaryk University, CZ)

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów

dr hab. MICHAŁ MARIAŃSKI, prof. UWM - opiekun Koła