Rewolucja AI - perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w webinarium "Rewolucja AI - perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji". Szczegóły w załączonym plakacie.

Prelegenci: dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH, AI Lab SGH, Kierownik Zakładu e-biznesu, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
dr Marcin Kowalczyk, Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Termin: wtorek, 14 maja 2024, godz. 13:15 - 14:45.

 


Link do wzięcia udziału w wydarzeniu na platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI2ODE4ZjktMTFiOS00NjgzLThmMTEtZTg3MDJmOGVhYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%225e3d2093-166f-4ba4-b39a-aff2f1031b07%22%7d