Rektor Elekt o Uniwersytecie oraz o przyszłości Wydziału Prawa i Administracji

W dniu 10 czerwca 2020 r. odbyły się wybory Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024. Serdecznie gratulujemy wygranej Panu Prorektorowi Prof. Jerzemu Przyborowskiemu.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Rektorem Elektem. Szczególnie zachęcamy do wysłuchania ciepłych i miłych słów o WPiA oraz prof. Jarosławie Dobkowskim. Pan Profesor Jerzy Przyborowski bardzo dobrze ocenia zmiany jakie przez ostatni rok dokonały się na WPiA pod kierownictwem prof. Dobkowskiego. Rektor Elekt chciałby żeby w przyszłej kadencji Prof. Jarosław Dobkowski nadal pełnił tę funkcję. 

 

Wywiad z Rektorem Elektem