Rekrutacja do programu MOST

Rozpoczynająca się 15 kwietnia  kolejna rekrutacja do Programu Wymiany 
Krajowej MOST, tym razem na semestr zimowy i cały rok akademicki 
2019/2020 potrwa przez miesiąc, do 15 maja. Program umożliwia wyjechanie 
do 29 uczelni wyższych w kraju. Zachęcamy do aplikowania za 
pośrednictwem strony internetowej (https://most.uka.uw.edu.pl/). Więcej 
informacji znajdą Państwo pod adresem most.amu.edu.pl lub pisząc pod 
adres: piotr.herman@uwm.edu.pl.