Redakcja „Zeszytu Prawniczego UAM” zaprasza do publikowania artykułów i glos

Redakcja „Zeszytu Prawniczego UAM” zaprasza studentów i doktorantów do publikowania artykułów i glos w trzynastym numerze czasopisma. Tematyka w zakresie prawa dowolna.

Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos, napisanych w języku polskim oraz angielskim, do dnia 31 marca br.

 

Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi wymogami dla Autorów dostępnymi na stronie: zeszyt.amu.edu.pl