Program MOST! Rekrutacja trwa!

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
- studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia; 
-
 studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
- doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow

www.most.amu.edu.pl