Prelekcje Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia w ramach Programu Edukacyjnego mającego na celu popularyzowanie prawa

zaprasza młodzież akademicką Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

do uczestnictwa w prelekcjach przybliżających praktyczne strony

etapów kształcenia aplikantów w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

oraz podstawy pracy asesora i niezależnego prokuratora.

 

Podczas prelekcji członkowie stowarzyszenia jako śledczy z długoletnim stażem pracy przedstawią zalety i wady tego pięknego, aczkolwiek trudnego zawodu,

omawiając przebieg i warunki aplikacji prokuratorskiej,

różnice pomiędzy statusem asesora prokuratury a pozycją prokuratora,

jak również codzienną rzeczywistość pracy w Prokuraturze.

Prelegenci podzielą się również doświadczeniami

z prowadzenia postępowań przygotowawczych, a także zdobytymi na sali sądowej.

 

 

W ramach wyżej wymienionego programu w dniu 30 stycznia 2022 r. zostaną przeprowadzone on-line za pośrednictwem platformy MS Teams następujące spotkania:

 

1) w godz. 16.45-18.15 prelekcję nt. „Metody wykrywania kłamstwa i emocji oraz jakie ma to znaczenie /przydatność przy przesłuchaniach w ocenie wiarygodności zeznań” poprowadzi prok. Bolesław Laszczak,

2) w godz. 18.30-20.00 prelekcję nt. „Samobójstwo a zbrodnia upozorowana” poprowadzi prok. Małgorzata Duszyńska.

 

 

Link do obu spotkań:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ar7Eo-g2c5rPAOFy_xMXG_wmm_vYkr5m-l2sQySYfD7M1%40thread.tacv2/1648057728704?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%2275906806-e939-4839-8b36-c2a648762e02%22%7d

Serdecznie zapraszamy!