„Prawo jako czynnik stabilności państwa i społeczeństwa”

W dniach 19-21 października 2016 r. w Biełgorodzie (Rosja) odbyła się międzynarodowa konferencja zrzeszająca naukowców i praktyków prawa, zatytułowana: „Rozwój regulacji prawnych w XXI wieku: tendencje i perspektywy”.

Organizatorami konferencji były:

  • Państwowy Narodowy Uniwersytet Badawczy w Biełgorodzie (Rosja);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska);
  • Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego (Bułgaria);
  • Środkowoczeski Uniwersytet w Pradze (Czechy).

Zgromadzonych gości przywitał rektor Uniwersytetu w Biełgorodzie – prof. Oleg Poluhin. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że konferencja zgromadziła naukowców z licznych państw świata, w tym m. in. z Rosji, Polski, Angoli, Bułgarii, Chin, Czech, Ekwadoru, Nigerii, Niemiec, Holandii, a także prawników-praktyków, sędziów oraz przedstawicieli organów ścigania związanych z ponad trzydziestoma ośrodkami akademickimi na świecie.

W imieniu organizatorów głos zabrał także prof. zw. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper, który również powitał zgromadzonych gości i mówił o konieczności prowadzenia badań naukowych ponad doraźnym wymiarem politycznym.

W ramach konferencji wystąpił także doktorant Katedry Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa mgr Mateusz Mickiewicz, który wygłosił w języku rosyjskim referat, na temat współczesnych koncepcji ochrony praw własności w Polsce.