„Prawne i ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Stan i potrzeby zmian.”

Katedra Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji,

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 oraz

Zakład Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechniki Koszalińskiej

 zapraszają

 na Ogólnopolską Konferencję Naukową:

 „Prawne i ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Stan i potrzeby zmian.”

Olsztyn, 2 grudnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie http://wpia.uwm.edu.pl/konferencjapg/