Poszerzamy współpracę międzynarodową

Dzięki zaangażowaniu Pani dr. Ewy Lewandowskiej, Pana dr. Pawła Lewandowskiego, oraz Komisji ds Współpracy z Zagranicą i Kształcenia w Językach Obcych w tym dr. Michała Mariańskiego oraz prof. Piotra Krajewskiego przy wsparciu Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia, Wydział złożył do Komisji Senatu UWM wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie. Czekamy na opinię komisji senackiej.