POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY OIP W OLSZTYNIE

W dniu 22 marca 2019 roku odbyło się spotkanie władz dziekańskich z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Efektem spotkania jest Porozumienie o współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a OPI w Olsztynie, podpisane przez Dziekana WPiA dr hab. Mieczysława Różańskiego, prof. UWM oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Pana Jarosława Kowalczyka. Jego celem jest przede wszystkim współdziałanie w zakresie organizacji konferencji naukowych, podejmowania innych przedsięwzięć edukacyjnych, a także umożliwienie realizacji przez Studentów naszego Wydziału praktyk zawodowych w Inspektoracie Pracy w Olsztynie.