"Organizacje pozarządowe w ujęciu prawno-postulatywnym"

Szanowni Państwo
 
Organizatorzy konferencji "Organizacje pozarządowe w ujęciu prawno-postulatywnym" zapraszają do udziału wykładowców wraz ze studentami w obradach w dniach 25-26 listopada 2016 r. w sali 307 Biblioteka Główna.
Program i scan zgody Pana Dziekana Dziembowskiego na udział studentow - w załączeniu.