Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 

Szanowni Państwo, 

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną , uprzejmie informujemy, że na Wydziale Prawa i Administracji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem platform do zdalnej edukacji. Zajęcia zdalne będą odbywać się w czasie rzeczywistym, zgodnie z rozkładem zajęć.
Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021, określona w Decyzji Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Szczegóły w komunikacie : Komunikat nr 9/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 Harmonogram realizacji zajęć.