OKN „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym"

OKN „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym"

 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej definicji mówi o samobójstwie jako o świadomym akcie podjętym ze skutkiem śmiertelnym, na który osoba zdecydowała się ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku, w celu spowodowania pożądanych przez siebie zmian.
~
Jak opisać zachowanie suicydalne? Inaczej mówiąc jest to zespół przedsamobójczy, szczególny stan emocjonalny polegający na skierowaniu myśli i dążeń do spraw związanych ze śmiercią i samobójstwem, przekonaniu o funkcjonowaniu w sytuacji bez wyjścia i braku możliwości uzyskania pomocy.
Porozmawiajmy o samobójstwie, a zatem czym właściwie jest samobójstwo?
~
Konferencja otwiera furtkę do omówienia terminu samobójstwo i zachowanie suicydalne z perspektywy psychologicznej, socjologicznej psychiatrycznej, filozoficznej, prawnej czy kryminalistycznej. Zakres tematyczny, który można poruszyć na tym wydarzeniu jest niemal nieograniczony - może studia, praca lub hobby posłużą za inspirację?
Samobójstwo w starożytnych tekstach kultury? Obraz kliniczny osoby z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej? A może najgłośniejsze przypadki samobójstw rozszerzonych z ostatnich 20 lat? 
~
Wydarzenie będzie podzielone na kilka paneli prelegenckich:
1) Panel prawno-kryminalistyczny
2) Panel medyczno-psychologiczny
3) Panel socjologiczny
4) Panel ogólny
~
Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni oraz studentów wszystkich kierunków studiów.
Termin wydarzenia: 13 maja 2021 roku
Termin przesyłania abstraktów: 21 kwietnia 2021 roku (godz. 23:59)
Termin ogłoszenia listy prelegentów: 30 kwietnia 2021 roku
Miejsce: Platforma MS Teams
Koszt udziału biernego i czynnego: bezpłatny
~
Udział czynny:
Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem -> https://forms.gle/m9pfdku9QDDycdiJ9
W jednym z pól zostaną Państwo poproszeni o przesłanie tekstu abstraktu - prosimy o maksymalnie 300 słów.
~
Udział bierny:
Więcej informacji wkrótce.
~
Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Suicydologii, które zostało powołane 30.03.2020 r. i funkcjonuje przy Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Opiekunem koła jest dr Andrzej Gawliński.
 
Link do wydarzenia: