Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ograniczenie praw jednostki w sytuacji nadzwyczajnej”

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Postępowania Karnego „Accusatio” wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Praw Człowieka „Ius Homini”
działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić do udziału
w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ograniczenie praw jednostki w sytuacji nadzwyczajnej”

Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy studentów poprzez wystąpienia prelegentów, którzy reprezentują ogólnopolskie ośrodki akademickie. Analizę oraz wnioski, które dzięki merytorycznemu
wsparciu ekspertów dadzą asumpt do dyskusji przyszłemu pokoleniu prawników.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1813527305488213/

 Konferencja odbędzie się̨ w dniu 2 czerwca 2021 r. w formie zdalnej
(wideokonferencja ), na Google Meet.
Link do spotkania: https://meet.google.com/fwj-nvga-cvh