Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyczno – medyczne aspekty procesu dowodzenia”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

 

Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej WPiA UWM, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki oraz Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej, działające przy  Wydziale Prawa i Administracji UWM serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:       

 

Kryminalistyczno – medyczne aspekty procesu dowodzenia”,
                       
która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UWM 21 kwietnia 2017r.

 

            Proces dowodzenia w postępowaniu karnym jest szeregiem czynności opierających się na przepisach i zasadach prawa dowodowego. Pozyskiwanie, zabezpieczanie oraz przeprowadzanie dowodów, to kluczowe elementy procesu dowodzenia. Dowody zgromadzone w postępowaniu karnym pełnią zasadniczą rolę w ustalaniu okoliczności faktycznych i służą prawidłowemu przeprowadzeniu całego postępowania karnego przez organy procesowe. Organizatorzy Konferencji, podejmując powyższą problematykę, szczególnie zachęcają do podjęcia takich aspektów procesu dowodzenia jak:

 

  • Najnowsze tendencje w rozwoju ekspertyz sądowych;
  • Problem oceny dowodów naukowych przez prawnika;
  • Osiągnięcia tanatologii sądowej w dowodzeniu przestępstw;
  • Wartość badań sądowo – lekarskich w procesie dowodzenia;
  • Niespecyficzne metody badań sądowo -  medycznych;
  • Badania toksykologiczne i biochemiczne;
  • Badania sądowo – psychiatryczne i psychologiczne.

 

            Liczymy, iż organizowana przez nas Konferencja pozwoli na wysunięcie nowych postulatów w ramach procesu dowodzenia, szczególnie w jej medycznych
i kryminalistycznych aspektach. Rozpoczęły się już zapisy do udziału w Konferencji, w której głos zabiorą nie tylko studenci i doktoranci z różnych ośrodków akademickich w Polsce i zza granicy, lecz także przedstawiciele nauki oraz praktycy. 

 

            Zapraszamy do udziału w organizowanej przez nas Konferencji.  
             

                                                                   Opiekun SKNK:                                   Prezes SKNK:     
                                                           dr hab. Denis Sołodow
                           lic. Milena Powirska


                      

 

INFORMATOR KONFERENCJI1. Opłata za udział czynny w Konferencji wynosi 50 zł i obejmuje:


- udział w Konferencji i materiały konferencyjne;
- udział w przerwie kawowej i obiadowej

 

2. Udział bierny jest bezpłatny. Wszyscy zainteresowani podjętą problematyką mogą wziąć udział w Konferencji. Udział bierny nie obejmuje przerwy kawowej i obiadowej.


3.  Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 marca 2017 roku na adres: konferencjaolsztyn2017@gmail.com

 

4. W treści e-maila prosimy zawrzeć następujące informacje:
            4.1. Imię i nazwisko oraz stopień/ tytuł naukowy
            4.2. Reprezentowany wydział i uczelnia, bądź organizacja
            4.3. Tytuł wystąpienia
            4.4. Abstrakt wystąpienia – do 200 wyrazów.

 

5. Strona internetowa Konferencji.

https://www.facebook.com/events/137992700037241/