Nowa książka dr. hab. Przemysława Dąbrowskiego, prof. UWM

Nakładem Wydawnictwa Księgarnia Akademicka w Krakowie, ukazała się najnowsza książka Przemysława Dąbrowskiego, zatytułowana: Dylematy i nadzieje. Polskie ugrupowania polityczne w Wilnie wobec sprawy agrarnej w dwudziestoleciu międzywojennym.

„Bez wątpienia tak zwana sprawa agrarna, obok refleksji ustrojowej (do 1939 roku) i tej związanej z przynależnością państwową Ziemi Wileńskiej (do 1922 roku), stanowiła centralny punkt myśli polityczno-prawnej Wilna okresu dwudziestolecia międzywojennego. Odtworzenie tego właśnie wycinka, legło u podstaw niniejszego opracowania. Ponadto, chodziło również o scharakteryzowanie swoistej ewolucji myśli polityczno-prawnej w badanej części. Udało się to osiągnąć dzięki materiałom zdeponowanym w bibliotekach i archiwach polskich oraz litewskich. Jednakże najważniejszym źródłem była prasa, jaka ukazywała się w omawianym przedziale temporalnym w mieście nad Wilią, afiliowana przez różne nurty polityczne” (ze Wstępu).