Nagrody XVII Edycji Konkursu im prof T. Hanauska dla pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej

W dniu 25 listopada 2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród XVII Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.  Nagrodzone oraz wyróżnione zostały następujące  indywidualne i zbiorowe prace pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej:

  1. „Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych” – autorzy: Piotr Chlebowicz, Joanna Kamińska.
  2. „Nielegalny handel bronią” – autor: Piotr Chlebowicz.
  3. „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywnościowym” – red. Wiesław Pływaczewski , Agata Lewkowicz.
  4. „Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji po prawnokarne środki oddziaływania” – red. Wiesław Pływaczewski.
  5. „Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna” – red. Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki.

Podczas uroczystości Katedrę reprezentowali prof. Wiesław Pływaczewski oraz prof. Piotr Chlebowicz.