Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka Consumer protection in selected EU countries

 

An International Masters and Doctoral Student Conference on

Consumer protection in selected EU countries

The Consumer Protection Law Student Association together with The Chair of Commercial Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn cordially invite all Erasmus exchange students and all students of the Faculty of Law and Administration of the UWM to participate in an International Student Conference:

Consumer protection in selected EU countries

to be held on 25 January 2017

at the Faculty of Law and Administration in Olsztyn.

The organizers believe that the conference will be a good opportunity to present regulations and the most recent court verdicts in the area of consumer protection. We hope that the Conference will shed light on the current problems of consumer protection in EU member states; in particular, in food products, financial services, tourism, and electronic commerce.

The presentation should be prepared by at most 2 students.

The deadline for submission of presentation topics is 10 January 2017.

The deadline for submission of presentations and papers for publication is 15 March 2017.

The conference will be held in English.

For all those interested in publishing their papers: The conference presentation papers will be published online in the academic law review (available at http://uwm.edu.pl/kpp/, each publication will be worth 4 points). The publication will be assigned an ISBN number.

 

An email contact for all interested students is: konferencja.konsument@gmail.com

We very much look forward to seeing you there!

 

On behalf of the organizers:

dr Beata Pachuca-Smulska

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka

Consumer protection in selected EU countries

Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta wspólnie z Katedrą Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mają zaszczyt zaprosić studentów Erasmusa oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji UWM oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w studencko-doktoranckiej międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

Ochrona konsumenta w wybranych państwach UE

Consumer protection in selected EU countries

która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. na

Wydziale Prawa i Administracji w Olsztynie.

Organizatorzy wierzą, że obrady staną się okazją do prezentacji regulacji prawnych i najnowszego orzecznictwa w kontekście aktualnych problemów, które niesie rynek dla konsumentów. Mamy nadzieję, że Konferencja Consumer protection in selected EU countries, wpisze się w aktualne problemy dotyczące ochrony konsumentów w wybranych państwach członkowskich szczególności zostaną poruszone zagadnienia ogólne oraz problemy konsumentów na rynku żywności, usług finansowych, turystycznych oraz w handlu elektronicznym.

Prosimy, aby referaty były przygotowane maksymalnie przez 2 studentów.

Termin zgłaszania tematów referatów upływa 10 stycznia 2017 r.

Termin na przygotowanie tekstu do publikacji i prezentacji upływa 15 marca 2017r.

Konferencja będzie odbywała się w języku angielskim.

Zainteresowanych publikacją informujemy, że wystąpienia zostaną opublikowane w czasopiśmie akademickim wydawanym w formie internetowej (http://uwm.edu.pl/kpp/  czasopismo daje 4 pkt. ), publikacja będzie posiadała nr ISBN.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy na adres: konferencja.konsument@gmail.com

.                       Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji!

                                               

                                                            W imieniu Organizatorów

                                                            dr Beata Pachuca-Smulska