Mamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie!

Z ogromną radością informujemy, że Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie! 

Przyznanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie tych uprawnień nastąpiło na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopini i Tytułów z dnia 28 września 2020 r. Centralna Komisja w całości uwzględniła wniosek UWM i już z dniem wydania decyzji nadała naszemu Uniwersytetowi przedmiotowe uprawnienia akademickie. Prawdopodobnie w przyszłym roku będą już prowadzone pierwsze przewody doktorskie w tej dyscyplinie.

Jest to owoc wielu lat pracy organizacyjnej, ciągłego podnoszenia poziomu działalności naukowej a także doskonalenia procesu dydaktycznego. Na mocy uchwały nr 273 Senatu UWM z 20 maja 2005 r. uruchomiono od roku akademickiego 2006/07 na kierunku administracja kształcenie w specjalności: „systemy bezpieczeństwa publicznego”. Uchwałą nr 150 Senatu UWM z 24 kwietnia 2009 r. powołano zaś kierunek studiów  licencjackich „bezpieczeństwo wewnętrzne”, a na podstawie uchwały Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 r. od roku akademickiego 2011/12 uruchomiono kształcenie na tym kierunku na poziomie studiów drugiego stopnia. Po „wypuszczeniu” dość licznego już grona magistrów bezpieczeństwa wewnętrznego kolejnym naturalnym krokiem było podjęcie starań o przyznanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Wniosek ten w dojrzałej postaci stał się właśnie przedmiotem oceny Centralnej Komisji do Spraw Stopini i Tytułów i zaowocował sukcesem.