Lokalny Konkurs Krasomówczy- Konkurs Odwołany

Lokalny Konkurs Krasomówczy nie odbędzie się z powodu pandemii koronawirusa.

Lokalny Konkurs Krasomówczy jest cyklicznym wydarzeniem organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn. Projekt ma na celu przygotowanie studentów do występowania przed sądami oraz organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie erystyki. Ponadto daje szansę sprawdzenia posiadanej wiedzy w praktyce oraz uczy sztuki pięknego przemawiania, która jest nieodłącznym i jakże ważny elementem zawodu radcy prawnego. 
 
W ramach organizowanego konkursu zadaniem każdego uczestnika będzie wygłoszenie mowy końcowej na podstawie wylosowanego 2 tygodnie wcześniej kazusu, którą ocenia jury. Zwycięzca konkursu reprezentuje grupę lokalną ELSA Olsztyn oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który w tym roku odbywa się w Krakowie. Wydarzenie te ma niezwykle pozytywny wpływ na zdobycie doświadczenia przez jego uczestników oraz ma istotny wpływ na rozwój umiejętności krasomówczych poszczególnych uczestników.