Lokalny Konkurs Krasomówczy

Lokalny Konkurs Krasomówczy odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. godz. 16.30 – 18.30 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w sali 36.

Lokalny Konkurs Krasomówczy jest cyklicznym wydarzeniem organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn. Projekt ma na celu przygotowanie studentów do występowania przed sądami oraz organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie erystyki. Ponadto daje szansę sprawdzenia posiadanej wiedzy w praktyce oraz uczy sztuki pięknego przemawiania, która jest nieodłącznym i jakże ważny elementem zawodu radcy prawnego. 
 
W ramach organizowanego konkursu zadaniem każdego uczestnika będzie wygłoszenie mowy końcowej na podstawie wylosowanego 2 tygodnie wcześniej kazusu, którą ocenia jury. Zwycięzca konkursu reprezentuje grupę lokalną ELSA Olsztyn oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który w tym roku odbywa się w Krakowie. Wydarzenie te ma niezwykle pozytywny wpływ na zdobycie doświadczenia przez jego uczestników oraz ma istotny wpływ na rozwój umiejętności krasomówczych poszczególnych uczestników.