Lokalny Konkurs Krasomówczy

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 15 marca 2017 roku o godzinie 16:30 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Zadaniem uczestników Konkursu jest wygłoszenie 10 minutowej mowy przed sądem I instancji, na podstawie kazusu z zakresu prawa cywilnego bądź karnego. Mowa uczestnika konkursu nie może trwać dłużej niż 10 minut. Wystąpienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego i prawnego sprawy. Zgłoszenia do Konkursu należy składać do 5 marca 2017 roku na adres mailowy : aa.elsa.olsztyn@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: a) Imię i nazwisko, b) Kierunek, tryb i rok studiów, c) Wybór rodzaju kazusu (cywilny albo karny). W Konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem studentów I roku oraz laureatów poprzednich edycji LKK.

Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/0B0NzxFPsU0bsQWhOSk80WXN6WUU/view?usp=sharing
 
Zapraszamy również na stronę wydarzenia na której publikowane będą bieżące informacje!