Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 Pana dra hab. Jarosława Moszczyńskiego, prof. UWM

 

Wybitnego specjalisty z zakresu kryminalistyki,

pracownika Katedry Kryminologii i Kryminalistyki.

W latach 2016-2020 Pan Profesor pełnił funkcję Kierownika Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP.

Pan Profesor przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej daktyloskopii,

rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, przeprowadził badania, dzięki którym rozwinięte zostały m.in. techniki luminescencyjne.

Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001).

Posiadał uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów.

Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Był autorem ponad 110 publikacji.

 

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 

składają 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 24 marca o godz. 11:00 na Cmentarzu Bródnowskim ul. Św. Wincentego 83 w Warszawie