Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dra hab. Witolda Wołodkiewicza 

prawnika, specjalisty w zakresie prawa rzymskiego,

znawcy kultury antycznej, adwokata.

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 składają 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie