Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Mamy dra hab. Piotra Prusinowskiego

 

Wyrazy szczerego współczucia

Panu Profesorowi i Rodzinie

 

składają 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie