Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Taty 

mgr Justyny Zielińskiej  i mgr Magdaleny Zielińskiej

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 

składają 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie