Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 kustosz mgr Jadwigi Wiśniewskiej

współtwórczyni i wieloletnia Kierownik Biblioteki Katedry Prawa 
i Samorządu Terytorialnego WSP w Olsztynie, a następnie - do przejścia
na emeryturę - Kierownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UWM
(1996-2003). Bibliotekę wydziałową zorganizowała od podstaw,
kompletując księgozbiór specjalistyczny na potrzeby dydaktyki i nauki.
Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na WSP w Olsztynie.
Pracę w Bibliotece WSP rozpoczęła w 1974 r. W latach 1976-1983 
i 1989-1996 kierowała Samodzielną Sekcją Bibliotek Zakładowych WSP 
w Olsztynie. W  latach 1983-1987 pracowała w Wypożyczalni Biblioteki
Głównej WSP, a w latach 1987-1989 kierowała
Biblioteką Studium Języków Obcych WSP. Działała w NSZZ "Solidarność"
od 1980 r., pełniąc z wyboru funkcje skarbnika Komisji Zakładowej WSP
i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej UWM. Ponadto udzielała się w
pracy społecznej w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej pełniąc
funkcję sekretarza. Była członkiem Rady Bibliotecznej WSP i UWM, 
a także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji UWM. W pamięci
współpracowników pozostanie na zawsze jako osoba niezwykle serdeczna,
odważna i niezłomna.

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 składają 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie