Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Pana Prof. zw. dra hab. Józefa Filipka

 

Wybitnego specjalisty z zakresu prawa administracyjnego,

emerytowanego profesora Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 

składają 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie