Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Pana prof. dra hab. Wiesława Skrzydło 

prawnika, profesora nauk prawnych, specjalisty prawa konstytucyjnego.

 

 

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

składa

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie