Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Pana Prof. zw. dra hab. Mariana Kallasa

 

Wybitnego specjalisty historii administracji oraz historii państwa i prawa,

wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 

składają 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie