Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Pana Prof. zw. dra hab. Mariana Filara

 

Wybitnego znawcy prawa karnego, cenionego naukowca i męża stanu

Kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (1990-2012),

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1988-1990),

Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. studenckich (1990-1993),

 .

będącego dla nas na zawsze wielkim autorytetem naukowym.

 

 

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

 

składają kierownik i pracownicy

Katedry Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

oraz

Dziekan i cała społeczność Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie