Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego - Webinarium 19.05.2022 g. 19.00

KOŁO NAUKOWE PRAWA INWESTYCYJNEGO WPiA UWM
 
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium
19 maja 2022 (czwartek) o godz. 19.00
Pt.  "Rynek finansowy - wczoraj, dziś i jutro."
podczas którego wykład wygłosi
 
Pani prof. Mariola Lemonnier - profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Metodologii Prawoznawstwa i Badań Interdyscyplinarnych WPiA UŁ

 
Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie MS Teams
 
Kod: ov33itp
link: -
 
zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów
dr hab. Michał Mariański
Opiekun Koła Naukowego Prawa Inwestycyjnego