The International Scientific Conference "Law and sport in modern society -medical, ethical, economic and cultural challenges”

 PROGRAM KONFERENCJI

CONFERENCE PROGRAMME

  

The International Scientific Conference

"Law and sport in modern society -medical, ethical, economic and cultural challenges”

 

Law and sport in modern society - medical, ethical, economic and cultural challenges

5 maja 2023, 8:45 am–7 maja 2023, 8:15pm

Strefa czasowa: Europe/Warsaw

Informacje dla uczestników rozmowy w Google Meet

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/rpx-kfjp-vtu

 

05 - 07 may 2023

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wydział Prawa i Administracji

 

5 maja 2023 roku

g. 9.00– 10.30 Uroczyste otwarcie Konferencji

Wystąpienia Gości Honorowych  

[ prowadzący :  dr Robert Dziembowski ]

1. Jego Magnificencja dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor UWM w Olsztynie

2. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  prof. Jarosław Dobkowski

3. Przedstawiciel Ministra Sportu  Pan Kamil Bortniczuka

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski  Pan Piotr Opaczewski

5. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego - członek Zarządu Pani Jolanta Piotrowska

6. Prezydent  Olsztyna -  Pan Piotr Grzymowicz

10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA

g.11.00 – 14.00 prowadzący : dr hab. Elżbieta Żywucka – Kozłowska, dr Robert Dziembowski, dr Krystyna Ziółkowska, dr Janusz Orłowski, , dr Radosław Fordoński , dr Andrzej Brzeziński, dr Jerzy Akińcza , Kacper Szeluga, Olivier Zubkowski  ( czas wystąpienia - 10 minut )

1. Lyubov Moshnayga ; Security of the educational process in Ukraine in today's conditions: analytical and and legal research [Bezpieczeństwo procesu edukacyjnego na Ukrainie w dzisiejszych warunkach: badania analityczne i prawne]

2. Andrii Zakharchenko; Donetsk State University of Internal Affairs (Ukraine); Правова основа забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивних заходів в Україні [Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa publicznego podczas imprez sportowych na Ukrainie]

3. Сорока Оksana . Судовий прецедент як регулятор медичних правовідносин в україні [Precedens sądowy jako regulator medycznych stosunków prawnych na Ukrainie]

4. Wojciech Cieślak, Marta Werbel Cieślak ; Tak zwany faul taktyczny jako przekroczenie granic kontratypu sportu

5 . Natalia Siedova ; Aggressiveness in sports. Mental development of youth in sports [Agresywność w sporcie. Rozwój umysłowy młodzieży w sporcie]

6. Андрій Крушеницький (Andrii Krushenitski); Особливості

кримінально-процесуальної діяльності в умовах воєнного стану стану [Specyfika czynności procesowej w warunkach stanu wojennego ] 

7. Kliuchnyk Alona; Відновлення місцевого самоврядування від наслідків війни [Odbudowa samorządu terytorialnego po skutkach wojny] 

8. Andrii Udod ; Criminal liability for Collaborative activity [Odpowiedzialność karna za kolaborację]

9. Bejan Octavian; Republic of Moldova.; Sport and Criminology. [Sport i kryminologia ]

9.Olena Kravchenko ; Promotion of sports and physical activity in the Ukrainian media [Promocja sportu i aktywności fizycznej w ukraińskich mediach]

10. Oksana Kaliuzhna ; Popularization of Ukrainian traditions of rational and healthy nutrition among student youth [Popularyzacja ukraińskich tradycji racjonalnego i zdrowego żywienia wśród młodzieży studenckiej]

11. Olena Ostapenko ; The role and importance of physical culture and sports for the economy and socjety [Rola i znaczenie kultury fizycznej i sportu dla gospodarki i społeczeństwa]

12. Liubov Shpilchak, Olesia Yaniv ; Practical results application by physical therapy students in future rehabilitation programs [Praktyczne wykorzystanie rezultatów kształcenia przez studentów fizjoterapii w przyszłych programach rehabilitacyjnych]

13. Федір Медвідь , Марія Чорна . Філософсько-правові засади фізичної культури і  виховання студентської молоді [Filozoficzne i prawne podstawy kultury fizycznej . Edukacja studentów]

14. Olena Livandovska;; Фізична активність людей у воєнний час Aktywność fizyczna ludzi podczas wojny

14.00 – 15. 00 PRZERWA OBIADOWA

g.15.00 – 18.00 dr hab. Elżbieta Żywucka – Kozłowska, dr Robert Dziembowski, dr Krystyna Ziółkowska, dr Janusz Orłowski, , dr Radosław Fordoński , dr Andrzej Brzeziński, dr Jerzy Akińcza , Kacper Szeluga, Olivier Zubkowski  ( czas wystąpienia - 10 minut )

 1.  Пугаченко Ольга Борисівна ; Етапи розвитку спортивного менеджменту [Etapy rozwoju zarządzania sportem ]

 2. Andrzej Wach, Znaczenie odpowiedzialności dyscyplinarnej we współczesnym sporcie

3.  Євгенія Пилипенко; Українське національне бойове мистецтво: історія та стан сучасного розвитку [Ukraińska narodowa sztuka walki: historia i stan współczesnego rozwoju]

4. Башавець Наталія Андріївна ; Касьяненко Марія Михайлівна . A person-oriented approach in the professional activity of a teacher of physical education in institutions of higher education [ Personalizowane podejście w działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego w szkolnictwie wyższym ]

5. Moshnyaga Lyubov; Kovalova Olha; Prevention of the impact of corruption offenses in the field of sports at the national and international legal level [Zapobieganie skutkom przestępstw korupcyjnych w sporcie na krajowym i międzynarodowym poziomie prawnym]

6. Nataliia Galunets; Український досвід державного управління розвитком фізичної культури і спорту [Ukraińskie doświadczenia państwowego zarządzania rozwojem kultury fizycznej i sportu]

7. Галина Авдєєва;  Становлення і розвиток спортивного права в україні [Powstanie i rozwój prawa sportowego na ukrainie]

8. Сергій Пєтков. Пять кроків до відновлення миру та стабільності в Центральній Європі [Pięć kroków do przywrócenia pokoju i stabilności w Europie Środkowej]

9. Квасній Любов Григорівна.  Спорт як запорука здорового способу життя молоді [Sport jako klucz do zdrowego stylu życia młodzieży]

10. Kacper Szeluga, Olivier Zubkoswski, Sport w mediach

 

Dyskusja

6 maja 2023 – konferencja on line

Prowadzący : prof. Krystyna Szczechowicz, prof. Jarosław Szczechowicz ( czas wystąpienia - 10 minut ) 

Law and sport in modern society - medical, ethical, economic and cultural challenges

5 maja 2023, 8:45am–7 maja 2023, 8:15pm

Strefa czasowa: Europe/Warsaw

Informacje dla uczestników rozmowy w Google Meet

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/rpx-kfjp-vtu

 

Godz. 10.00 – 15.00 
1. Kinga Flaga-Gieruszyńska;  Szczególny charakter arbitrażu sportowego – wybrane zagadnienia. 

2. Aleksandra Klich; Status prawny orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu.

3. Krystyna Ziółkowska ; Podstawy prawne zatrudniania sportowców.

4. Damian Wąsik ; Biegły z zakresu medycyny w sprawach sądowych d

dotyczących uprawiania sportu

5. Natalia M. Wąsik; Prawne i medyczne aspekty dopingu w sporcie.

6. Robert Dziembowski ; Prawna ochrona czci sportowca. 

7. Andrzej Brzeziński ; Mediacja w sporcie.

8. Magda Dziembowska; Prawnocywilna ochrona prawa do wizerunku sportowca

9. Jarosław Szczechowicz; Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną wskutek naruszenia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa w sporcie

10. Dobrochna Ossowska-Salamonowicz; Personality merchandising wizerunku sportowca – zagadnienia wybrane 

11.Krystyna Szczechowicz ; Strzelectwo sportowe na tle wybranych regulacji karnoprawnych

12.Nataliia Osadets, Vitalii Osadets;;  Abdominal injury in adults and children. [Urazy brzucha u dzieci i młodzieży]

13. Artur Katolo, miqtu malato negli antichi codici giuridici del medio oriente [Miqtu sick w starożytnych kodach prawnych bliskiego wschodu]

14. Ruslan Kozovyi ,    Irina Kozova ; The influence of sports on the level of expression activity of hereditary material in people  [Wpływ sportu na poziom aktywności ekspresyjnej materiału dziedzicznego u ludzi]

14. Gabriela Kozlovsky; Sakhawat Ali ; Head trauma in combat sports. [Urazy głowy w sportach walki].

15. Rossana Broniecka; Od aktywności fizycznej do sportu. 

16. Elżbieta Żywucka – Kozłowska, O potrzebie bezwzględnego zakazu udziału obywateli państw sponsorujących terroryzm i dyktatury w międzynarodowych zawodach sportowych. 

17. Janusz Orłowski; Dochody ze sportu jako działalności osobistej. 

18. Adrianna Szczechowicz – Raś Andrzej Gawliński , Wspieranie sportu przez gminy 

19. Jerzy Akińcza ; Zdolność zawodnicza pierwotna i następcza. Analiza porównawcza wobec zdolności prawnej  i zdolności do czynności prawnych.

  

DYSKUSJA 

7 maja 2023 – konferencja on line – odrębne panele dyskusyjne doktorancko-studenckie 

Law and sport in modern society - medical, ethical, economic and cultural challenges

5 maja 2023, 8:45 am–7 maja 2023, 8:15pm

Strefa czasowa: Europe/Warsaw

Informacje dla uczestników rozmowy w Google Meet

Link do rozmowy wideo:  https://meet.google.com/rpx-kfjp-vtu