International Conference on the Conservation of Cultural and Natural Heritage in Former East Prussia

Katedra Kryminologii i Kryminalistyki

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

wraz z partnerami zaprasza do udziału w

międzynarodowej konferencji naukowej

„International Conference on the Conservation of Cultural and Natural Heritage
in Former East Prussia"

realizowanej w ramach grantu naukowego

Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

pt. „Dziedzictwo zapomniane, niechciane, nieodkryte.

Ochrona polsko-niemieckiego krajobrazu kulturowego byłych Prus Wschodnich"

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data: 6-7 czerwca 2024 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne UWM, ul. Dybowskiego 11 (Aula Cytrynowa)

Termin zgłaszania propozycji wystąpień: 30 maja 2024 r.

Czas wystąpienia: 15 minut

Języki konferencyjne: polski, angielski, niemiecki

Uczestnicy: pracownicy naukowi, praktycy, doktoranci, studenci

Opłata konferencyjna: brak

Zgłoszenia i ewentualne pytania należy kierować na adres Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego:
dr Maciej Duda – maciej.duda@uwm.edu.pl

                                                                                                                                                    Komitet Organizacyjny

Zaproszenie

Invitation