II ogólnopolski konkurs na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji

 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do wzięcia udziału w II ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji.

Pierwszą edycję przeprowadziliśmy przed rokiem. Jej uwieńczeniem jest wydana w tym roku naukowa praca zbiorowa pt. Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji. Czas na drugą edycję konkursu!

Kto może wziąć udział w konkursie?

è studentki i studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich (pierwsza kategoria),

è osoby zainteresowane prawem do informacji publicznej, zwłaszcza doktorantki i doktoranci, pracownice i pracownicy naukowi, prawniczki i prawnicy – praktycy oraz ci, którzy w swojej działalności korzystają z prawa do informacji publicznej (druga kategoria).

Nagrody:

è dla laureatek/laureatów (trzy najlepsze prace w każdej kategorii) – nagrody rzeczowe oraz opublikowanie glosy w recenzowanej publikacji naukowej, przygotowanej i wydanej przez Stowarzyszenie.

è dla wyróżnionych – opublikowanie glosy w recenzowanej publikacji naukowej.

è dla uczestniczek/uczestników, których glosa zostanie pozytywnie zrecenzowana – opublikowanie konkursowej glosy na stronie www.informacjapubliczna.org

Termin zgłaszania prac konkursowych – 13 listopada 2016 r. (do godz. 23.59).Glosa konkursowa nie może być dłuższa niż 10 stron

Kapituła Konkursowa: dr Adriana Bartnik, dr hab. Michał Bernaczyk, Ewa Ivanova, dr Przemysław Mijal, Anna Wojciechowska-Nowak, Mirosław Wróblewski.

Więcej informacji (harmonogram, regulamin, formularz zgłoszeniowy, członkinie i członkowie Kapituły Konkursowej, itd.) na stronie konkursu:

è strona internetowa konkursu: http://glosa.siecobywatelska.pl/

è wydarzenie konkursu na FB: http://siecobywatelska.pl/oglaszamy-ii-edycje-konkursu-na-najlepsza-glose/