Dzień Otwarty WPiA UWM

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie,

który odbędzie się 26 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

  

 

HARMONOGRAM
9.15-9.30
Rozpoczęcie Dnia Otwartego przez Dziekana Wydziału - dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

https://meet.google.com/obc-bege-skf


9.45-10.30
Panel Praktyczny
prawo:

r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

adw. Stefan Salamon- Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie

dr hab. Adam Zienkiewicz – radca prawny, wykładowca UWM, mediator stały Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

https://meet.google.com/wnm-zctk-ysb

administracja:

Mirosława Torenc – pracownik Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

Paweł Żukowski – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Stanisław Gorczyca – Sekretarz Miasta Olsztyn
Paula Gorczyca - pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

https://meet.google.com/apo-cyfq-mcq

bezpieczeństwo wewnętrzne i kryminologia:

Anna Starzyk – Starszy chorąży Straży Granicznej Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Placówka w Olszynie
Marta Rosiak – Starszy Rachmistrz Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
Piotr Zabuski – b. Komendant Miejski Policji w Olsztynie

https://meet.google.com/aqv-vggf-gux

 

10.45-11.30

Panel przedstawicieli kadry dydaktyczno-naukowej
Wydziału Prawa i Administracji

Kierunek Prawo

Dr hab. Joanna Juchniewicz

Dr Katarzyna Jaworska

 https://meet.google.com/sre-pvtq-hzh 

Kierunek Administracja

Dr hab. Stanisław Bułajewski

Mgr Jakub Goerick

 https://meet.google.com/wwq-smwa-gxj_

Kierunek Bezpieczeństwo

Dr Andrzej Wawrzuniszyn

 https://meet.google.com/grk-pksz-ubg_

Kryminologia:

prof. dr hab. Piotr Chlebowicz Prodziekan ds. studenckich i kształcenia,

prof. dr hab. n. med. Sołtyszewski,

dr hab. Monika Kotowska,

prof. dr hab. Denis Sołodov,

dr Marta Romańczuk-Grącka.

 https://meet.google.com/mkm-kgkd-cws

 

11.45-12.30
Panel Studencki - przedstawiciele Samorządu, organizacji studenckich, kół naukowych

https://meet.google.com/swd-iouv-gsj

 

12.30-12.45
Podsumowanie Dnia Otwartego - Władze Wydziału

https://meet.google.com/obc-bege-skf