Doradztwo podatkowe

Chcesz prowadzić własną kancelarię doradztwa podatkowego i występować przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych? A może chciałbyś pracować w kancelariach prawnych, organach państwowych lub samorządowych, takich jak:

- ministerstwo finansów,
- organy administracji skarbowej (urzędy skarbowe, urzędy celno – skarbowe, izby administracji skarbowej, służba celna),
- organy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie),
- organy kontroli i nadzoru (regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli),
- kancelarie doradztwa podatkowego,
- kancelarie biegłych rewidentów,
- kancelarie prawnicze (adwokacie, radcowskie),
- biura rachunkowe,
- w dział podatkowych, finansowych lub księgowych sektora prywatnego.


Nie zwlekaj i wybierz kierunek Doradztwo Podatkowe!!!

  • 3-letnie studia kończące się uzyskaniem tytułu licencjata doskonale przygotowujące do pracy ww. podmiotach i umożliwiające podejście do egzaminu na doradcę podatkowego.
  • Możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do 16 państw partnerskich (40 uczelni) – m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, Malta;
  • Doświadczona kadra z zakresu prawa podatkowego, finansów i ekonomii
  • Program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy i ścisła współpraca z pracodawcami;
  • Możliwość uczestnictwa w licznych kołach naukowych i wykładach gościnnych wybitnych specjalistów z kraju i świata.