Dofinansowanie nowej siedziby WPiA i WNS

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał decyzję ministerstwa o przyznaniu dofinansowania na budowę nowej siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych.

Więcej można przeczytać tutaj