Zmiana w planie II rok prawa stac. grupa D i E

Prawo karne II na II roku prawa stac., grupa E – ćwiczenia, które
odbywały się w środy II w godz. 9.45-11.15 w sali  03 INK będą odbywać
się piątek II w godz. 13.15-11.45 w sali nr 115 (Wydział Humanistyczny)
Prawo karne II na II roku prawa stac., grupa D – ćwiczenia, które
odbywały się w się w piątek II w godz. 13.15-14.45 s. 115 będą odbywać
się we wtorek II w godzinach 11.30-13.00 w Sali nr 21 (Wydz.
Humanistyczny) (zmiana prowadzącego na dr P. Hinc).

Prawo karne II na II roku prawa stac., grupa D – ćwiczenia, które
odbywały się w się w środę II w godz. od 8.00-9.30 w sali 01 INK będą
odbywać się we wtorek II w godzinach 9.45-11.15 w Sali nr 119 (Wydz.
Humanistyczny) (zmiana prowadzącego na dr P. Hinc).