Zajęcia z dr J. Krzywkowską - 9.04.2018 r.

Ćwiczenia z prawa kanonicznego dla I roku Administracji w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek II) przeprowadzi w zastępstwie mgr Łukasz Stanecki.