Przeniesione zajęcia - dr P. Polaczuk

Zajęcia z przedmiotów specjalistycznych wykładnia prawa i bioetyka medycyny

na studiach stacjonarnych  (prawo) i II stopnia (administracja)

na kierunkach PJD i AMD2

grupa PJD X i X1 (wykładnia prawa), PJD Y i Y1 (bioetyka medycyny), ADM2 A, B i C (bioetyka medycyny)

zaplanowanych w dniach 28, 29.11 w salach i w godzinach zgodnie z  podaniem z 25 listopada 2019 r. oraz

zaplanowanych w dniu 16.01.2019:

w g. 8-11.15 w Sali 1 CK (wykładnia prawa PJD4X1),

w g. 11.30 – 14.45 w Sali 1 CK (bioetyka medycyny, AMD2C)

jak i zaplanowanych w dniu 17.01.2019:

w g.8-11.15 w Sali 119 CH (wykładnia prawa PJD4X i PJD4X1)

w g. 11.30-14.45 w Sali 10 CK (bioetyka medycyny AMD2B)

na dzień:

21.01 w g. 8-11.15 w Sali 118 Biblioteka (wykładnia prawa PJD4X i PJD4X1)

21.01. w g. 11.30-14.45 w Sali 118 Biblioteka (bioetyka medycyny AMD2A)

22.01 w g. 8-9.30 oraz 11.30-13.00 w Sali 118 Biblioteka (wykładnia prawa PJD4X)

22.01. w g. 9.45-11.15 oraz 13.15-14.45 w Sali 118 Biblioteka (bioetyka medycyny PJD4Y1)

22.01. w g. 15-18.15 w Sali 118 Biblioteka (bioetyka medycyny PJD4Y)

29.01. w g. 8-9.30 i 11.30-13.00 w Sali 118 Biblioteka (bioetyka medycyny AMD2C)

29.01. w  g. 13.15-16.30 w Sali 118 Biblioteka (wykładnia prawa PJD4X1)

29.01. w g. 16.45-20.00 w Sali 118 Biblioteka (bioetyka medycyny AMD2B)